Tím spoločnosti

Úspech každej spoločnosti je výsledkom silného tímu.

Sila toho nášho nespočíva len v počte právnikov, ale v ich úzkej špecializácii na konkrétne oblasti práva, čím vieme poskytnúť klientovi komplexný právny servis a čeliť akýmkoľvek výzvam.

Advokáti ⋅ Biografia ⋅ David Hasara
Tím
Advokátska kancelária

David Hasara

Advokát

Kontaktné informácie

+421 45 5240 224   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCard

Špecializácia

Obchodné právo  ⋅   Občianske právo
Konkurzné právo  ⋅   Procesné právo

David absolvoval magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v roku 2014.
Od roku 2015 pôsobí ako advokátsky koncipient zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. 

V roku 2017 úspešne absolvoval správcovskú skúšku o správcoch. Následne v roku 2018 na Právnickej faktulte UMB v Banskej Bystrici zložil rigoróznu skúšku. Medzi jeho záľuby patrí čítanie a cestovanie. 

Špecializácia

Obchodné právo  ⋅   Občianske právo
Konkurzné právo  ⋅   Procesné právo

Kontaktné informácie

+421 45 5240 224   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCard
LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291