Tím spoločnosti

Úspech každej spoločnosti je výsledkom silného tímu.

Sila toho nášho nespočíva len v počte právnikov, ale v ich úzkej špecializácii na konkrétne oblasti práva, čím vieme poskytnúť klientovi komplexný právny servis a čeliť akýmkoľvek výzvam.

Advokáti ⋅ Biografia ⋅ Juraj Mika
Tím
Advokátska kancelária

Juraj Mika

Koncipient

Kontaktné informácie

+421 45 5240 275   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCard

Špecializácia

Obchodné právo  ⋅   Občianske právo
Konkurzné právo  ⋅   Procesné právo

Juraj absolvoval magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v roku 2020. Od roku 2020 je zapísaný ako advokátsky koncipient v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

V roku 2023 úspešne zložil rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Medzi jeho záľuby patrí šport a technológie.

Špecializácia

Obchodné právo  ⋅   Občianske právo
Konkurzné právo  ⋅   Procesné právo

Kontaktné informácie

+421 45 5240 275   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCard
LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291