Právnymi službami

to u nás len začína

Komplexný servis

Naša advokátska kancelária poskytuje služby vo všetkých oblastiach práva pre tuzemských a zahraničných klientov.

Právne služby poskytuje
v slovenskom a anglickom jazyku.

Portfólio služieb
Právne služby
Advokátska kancelária

Energetické právo

 

Realizujeme

  • Zastupovanie klienta pred regulačnými orgánmi
  • Právne poradenstvo a právne analýzy súvisiace s otázkami cenovej regulácie
  • Právne analýzy týkajúce sa právnych predpisov z oblasti energetiky
  • Príprava zmluvnej dokumentácie v oblasti obchodu s energiami

 

Aktuality z energetického práva

LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291