Informovanosť
na 1. mieste

Dbáme na bezpečnosť

Ochrana osobných údajov a informovanosť našich klientov je pre nás dôležitá.

V tejto sekcii nájdete všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť pri našej vzájomnej spolupráci.

Informácie pre klienta

Tieto údaje slúžia na poskytnutie informácií o právach dotknutých osôb (našich

Poučenie klienta advokátom podľa § 1c zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o

LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291