Právnymi službami

to u nás len začína

Komplexný servis

Naša advokátska kancelária poskytuje služby vo všetkých oblastiach práva pre tuzemských a zahraničných klientov.

Právne služby poskytuje
v slovenskom a anglickom jazyku.

Portfólio služieb
Právne služby
Advokátska kancelária

Insolvenčné právo

Konkurz a reštrukturalizácia

Realizujeme

  • Zastupovanie veriteľov ako aj dlžníkov v stave úpadku v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
  • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní
  • Zastupovanie veriteľov vo veriteľských orgánoch
  • Zastupovanie veriteľov v incidenčných sporoch
  • Poradenstvo pri predchádzaní a riešení úpadku klienta

 

Aktuality z insolvenčného práva

LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291