Právnymi službami

to u nás len začína

Komplexný servis

Naša advokátska kancelária poskytuje služby vo všetkých oblastiach práva pre tuzemských a zahraničných klientov.

Právne služby poskytuje
v slovenskom a anglickom jazyku.

Portfólio služieb
Právne služby
Advokátska kancelária

Medzinárodné a európske právo

 

Realizujeme

  • Aplikácia záväzných noriem európskeho práva v podmienkach slovenského právneho poriadku
  • Vypracovanie podaní a zastupovanie klientov pred Súdnym dvorom Európskej únie a Súdom prvého stupňa
  • Poradenstvo v oblasti Európskeho súťažného práva
  • Poradenstva v oblasti právnej regulácie medzinárodného obchodu - Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru, INCOTERMS, UNIDROIT
  • Poradenstvo v oblasti medzinárodnej arbitráže
  • Európske a medzinárodné právo súkromné (riešenie problematiky súkromnoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom)

 

Aktuality z medzinárodného a európského práva

LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291