Právnymi službami

to u nás len začína

Komplexný servis

Naša advokátska kancelária poskytuje služby vo všetkých oblastiach práva pre tuzemských a zahraničných klientov.

Právne služby poskytuje
v slovenskom a anglickom jazyku.

Portfólio služieb
Právne služby
Advokátska kancelária

Obchodné právo

Obchodné spoločnosti

Realizujeme poradenstvo

  • V oblasti obchodných spoločností a družstiev
  • Pri uzatváraní zmluvných vzťahov a vypracovaní zmluvnej dokumentácie
  • Právny audit
  • M&A (poradenstvo pri splynutí, zlúčení a rozdelení spoločností, prevode podniku, obchodného podielu a akcií)
  • V oblasti ochrany hospodárskej súťaže a protimonopolného práva
  • V oblasti cenných papierov
  • Pri riešení sporov a zastupovaní klientov pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi

 

Aktuality z obchodného práva

LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291