Právnymi službami

to u nás len začína

Komplexný servis

Naša advokátska kancelária poskytuje služby vo všetkých oblastiach práva pre tuzemských a zahraničných klientov.

Právne služby poskytuje
v slovenskom a anglickom jazyku.

Portfólio služieb
Právne služby
Advokátska kancelária

Občianske právo

 

Realizujeme poradenstvo

  • V oblasti záväzkových vzťahov
  • Pri uzatváraní zmluvných vzťahov a vypracovanie zmluvnej dokumentácie
  • V oblasti práva duševného vlastníctva
  • V oblasti práv k nehnuteľnostiam
  • V oblasti ochrany spotrebiteľa
  • Pri riešení sporov a zastupovanie klientov pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi

 

Aktuality z občianskeho práva

LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291