Právnymi službami

to u nás len začína

Komplexný servis

Naša advokátska kancelária poskytuje služby vo všetkých oblastiach práva pre tuzemských a zahraničných klientov.

Právne služby poskytuje
v slovenskom a anglickom jazyku.

Portfólio služieb
Právne služby
Advokátska kancelária

Pracovné právo

 

Realizujeme poradenstvo

  • Pri vypracovaní pracovnoprávnych dokumentov a ich implementácia u zamestnávateľa
  • Pri vypracovaní interných predpisov u zamestnávateľa a pri procese kolektívneho vyjednávania
  • Pri tvorení odmeňovacieho systému u zamestnávateľa
  • Pri skončení pracovných pomerov so zamestnancami, vrátane poradenstva pri hromadnom prepúšťaní
  • Právny audit v oblasti pracovného práva
  • Zastupovanie zamestnávateľa v sporoch so zamestnancami
  • Zastupovanie zamestnávateľov v konaniach vedených Inšpektorátom práce, Sociálnou poisťovňou alebo iným subjektom, súvisiacich s porušovaním povinností zamestnávateľov

 

Aktuality z pracovného práva

LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291