Právnymi službami

to u nás len začína

Komplexný servis

Naša advokátska kancelária poskytuje služby vo všetkých oblastiach práva pre tuzemských a zahraničných klientov.

Právne služby poskytuje
v slovenskom a anglickom jazyku.

Portfólio služieb
Právne služby
Advokátska kancelária

Správa a vymáhanie pohľadávok

 

Realizujeme

  • Právny audit pohľadávok
  • Mandátne vymáhanie pohľadávok (súdne a mimosúdne)
  • Zastupovanie v súdnom a rozhodcovskom konaní
  • Zastupovanie v exekučnom konaní
  • Zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

 

Aktuality zo správy a vymáhania pohľadávok

LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291