Právnymi službami

to u nás len začína

Komplexný servis

Naša advokátska kancelária poskytuje služby vo všetkých oblastiach práva pre tuzemských a zahraničných klientov.

Právne služby poskytuje
v slovenskom a anglickom jazyku.

Portfólio služieb
Právne služby
Advokátska kancelária

Správne právo

 

Realizujeme zastupovanie

  • V konaniach o zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy
  • V katastrálnom konaní
  • V územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní
  • Vo veciach podľa živnostenského zákona

 

Aktuality zo správneho práva

LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291