Právnymi službami

to u nás len začína

Komplexný servis

Naša advokátska kancelária poskytuje služby vo všetkých oblastiach práva pre tuzemských a zahraničných klientov.

Právne služby poskytuje
v slovenskom a anglickom jazyku.

Portfólio služieb
Právne služby
Advokátska kancelária

Trestné právo

 

Poskytujeme

  • našim klientom právne služby v trestnom práve a to vo forme konzultačných a poradenských služieb, vypracovaní právnych rozborov, vypracovaní podaní na súd resp. orgán činný v trestnom konaní, zastupovaní resp. obhajobe klienta vo všetkých štádiách trestného konania

 

Aktuality z trestného práva

LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291