Tím spoločnosti

Úspech každej spoločnosti je výsledkom silného tímu.

Sila toho nášho nespočíva len v počte právnikov, ale v ich úzkej špecializácii na konkrétne oblasti práva, čím vieme poskytnúť klientovi komplexný právny servis a čeliť akým koľvek výzvam.

Advokáti ⋅ Biografia ⋅ Vojtech Jágerský
Tím
Advokátska kancelária

Vojtech Jágerský

Senior advokát

Kontaktné informácie

+421 907 318 260   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCardLinkedIn

Špecializácia

Obchodné právo  ⋅   Občianske právo
Konkurzné právo  ⋅   Trestné právo

Vojtech absolvoval magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2010. V roku 2012 úspešne absolvoval správcovskú skúšku pričom od roku 2012 je zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR. 

V roku 2014 úspešne zložil advokátsku skúšku a v roku 2018 úspešne zložil rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako spolupracujúci advokát a správca.
Medzi jeho záľuby patria rôzne druhy
letných a zimných športov.

Špecializácia

Obchodné právo  ⋅   Občianske právo
Konkurzné právo  ⋅   Trestné právo

Kontaktné informácie

+421 907 318 260   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCardLinkedIn
LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291