Tím spoločnosti

Úspech každej spoločnosti je výsledkom silného tímu.

Sila toho nášho nespočíva len v počte právnikov, ale v ich úzkej špecializácii na konkrétne oblasti práva, čím vieme poskytnúť klientovi komplexný právny servis a čeliť akýmkoľvek výzvam.

Advokáti ⋅ Biografia ⋅ Peter Psotka
Tím
Advokátska kancelária

Peter Psotka

Senior advokát

Kontaktné informácie

+421 911 961 473   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCardLinkedIn

Špecializácia

Obchodné právo  ⋅   Občianske právo
Konkurzné právo  ⋅   Procesné právo
Trestné právo

Peter absolvoval magisterské štúdium
v odbore právo na UMB v Banskej Bystrici v roku 2007. Následne na rovnakaje fakulte v roku 2010 zložil rigoróznu skúšku. V roku 2010 úspešne absolvoval správcovskú skúšku
o správcoch, pričom od roku 2011 je zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR.

V roku 2011 úspešne absolvoval advokátsku skúšku a od roku 2011 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Medzi jeho záľuby patrí čítanie rôznych kníh a cestovanie.

Špecializácia

Obchodné právo  ⋅   Občianske právo
Konkurzné právo  ⋅   Procesné právo
Trestné právo

Kontaktné informácie

+421 911 961 473   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCardLinkedIn
LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291