Tím spoločnosti

Úspech každej spoločnosti je výsledkom silného tímu.

Sila toho nášho nespočíva len v počte právnikov, ale v ich úzkej špecializácii na konkrétne oblasti práva, čím vieme poskytnúť klientovi komplexný právny servis a čeliť akým koľvek výzvam.

Advokáti ⋅ Biografia ⋅ Tomáš Sliacky
Tím
Advokátska kancelária

Tomáš Sliacky

Senior advokát

Kontaktné informácie

+421 911 771 100   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCardLinkedIn

Špecializácia

Obchodné právo  ⋅   Občianske právo
Konkurzné právo  ⋅   Procesné právo
Rozhodcovské konanie

Tomáš absolvoval magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v roku 2010.
V roku 2012 úspešne absolvoval správcovskú skúšku, pričom od roku 2012 je zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR.

V roku 2014 úspešne zložil rigoróznu skúšku
na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
V roku 2013 úspešne zložil advokátsku skúšku, pričom od roku 2014 pôsobí ako advokát.
V súčasnosti pôsobí ako spolupracujúci advokát a správca. Medzi jeho záľuby patria rôzne druhy športov, vrátane turistiky
a cestovania.

Špecializácia

Obchodné právo  ⋅   Občianske právo
Konkurzné právo  ⋅   Procesné právo
Rozhodcovské konanie

Kontaktné informácie

+421 911 771 100   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCardLinkedIn
LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291