Tím spoločnosti

Úspech každej spoločnosti je výsledkom silného tímu.

Sila toho nášho nespočíva len v počte právnikov, ale v ich úzkej špecializácii na konkrétne oblasti práva, čím vieme poskytnúť klientovi komplexný právny servis a čeliť akým koľvek výzvam.

Advokáti ⋅ Biografia ⋅ Filip Varga
Tím
Advokátska kancelária

Filip Varga

Senior advokát

Kontaktné informácie

+421 902 387 099   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCardLinkedIn

Špecializácia

Trestné právo  ⋅   Exekučné právo

Filip absolvoval magisterské štúdium
v odbore právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Rigoróznu skúšku zložil na UMB v Banskej Bystrici. V roku 2014 úspešne absolvoval skúšku o správcoch a od roku 2015 je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Medzi jeho záľuby patria ultratrail behy
a hra na gitare.

Špecializácia

Trestné právo  ⋅   Exekučné právo

Kontaktné informácie

+421 902 387 099   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCardLinkedIn
LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291