Tím spoločnosti

Úspech každej spoločnosti je výsledkom silného tímu.

Sila toho nášho nespočíva len v počte právnikov, ale v ich úzkej špecializácii na konkrétne oblasti práva, čím vieme poskytnúť klientovi komplexný právny servis a čeliť akýmkoľvek výzvam.

Advokáti ⋅ Biografia ⋅ Matej Hodál
Tím
Advokátska kancelária

Matej Hodál

Senior advokát

Kontaktné informácie

+421 917 475 171   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCardLinkedIn

Špecializácia

Obchodné právo  ⋅   Občianske právo
Zmluvné právo  ⋅   Stavebné právo

Matej absolvoval magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v roku 2016, pričom časť štúdia absolvoval prostredníctvom programu Erasmus+ na Yeditepe University v Istanbule.
V roku 2019 zložil rigoróznu skúšku
v odbore medzinárodné právo na UMB v Banskej Bystrici.

Od roku 2018 je zapísaný v zozname správcov konkurznej podstaty a od roku 2020 v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Medzi jeho záľuby patrí história, turistika a cyklistika.  

Špecializácia

Obchodné právo  ⋅   Občianske právo
Zmluvné právo  ⋅   Stavebné právo

Kontaktné informácie

+421 917 475 171   ⋅   Zanechajte mi správu
QR
VCardLinkedIn
LawService
Kontaktné informácie
Advokátska kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291