Urobte len správne rozhodnutie

Situáciu klienta vyhodnocujeme vždy
na základe hĺbkovej analýzy veci, dôkladného pochopenia, pomenovania rizík a jej ekonomického vyčíslenia.

Za každým úspešným príbehom
sú správne rozhodnutia.
Chceme stáť aj pri tých Vašich.

LawService Recovery
Kontaktné informácie
Správcovská kancelária

Potrebujete poradiť v dôležitých otázkach?
Neváhajte sa na nás obrátiť

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291

Socialne siete

LinkedIn   ⋅   Facebook

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
08:00 - 11:30 hod   ⋅   12:30 - 15:00 hod.

Príslušný súd

Okresný súd Bratislava

Adresa kancelárie

Tallerova 5, 811 02 Bratislava

Zástupca kancelárie

Mgr. Vojtech Jágerský

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
09:00 - 12:00 hod ⋅ 13:00 - 16:00 hod.

Príslušný súd

Okresný súd Trnava

Adresa kancelárie

Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec

Zástupca kancelárie

JUDr. Peter Psotka

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
08:00 - 11:30 hod ⋅ 12:30 - 15:00 hod.

V zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov môže byť v konkurzom konaní na základe hlasovania na schôdzi veriteľov o výmene správcu  ustanovený aj správca, ktorý má v rámci obvodu odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu.

V zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov môže byť v reštrukturalizačnom konanído funkcie správcu ustanovený aj správca, ktorý má v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušnýkonkurzný súd, zriadenú kanceláriu.

Spoločnosť LawService Recovery, k. s. má v obvode odvolacieho súdu, ktorým je Krajský súd v Bratislave zriadenú správcovskú kanceláriu.

V súlade s tým môže byť spoločnosť LawService Recovery, k.s. v reštrukturalizačnom konaní, ako aj v konkurznom konaní na základe hlasovania schôdze veriteľov o výmene správcu, ustanovená za správcu aj v rámci obvodu Okresného súdu Trenčín.

Príslušný súd

Okresný súd Nitra

Adresa kancelárie

Radlinského 2, 949 01 Nitra

Zástupca kancelárie

JUDr. Filip Varga

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
08:00 - 12:00 hod ⋅ 13:00 - 15:30 hod.

Príslušný súd

Okresný súd Žilina

Adresa kancelárie

Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín

Zástupca kancelárie

JUDr. Tomáš Sliacky

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
08:00 - 11:30 hod ⋅ 12:30 - 15:00 hod.

Príslušný súd

Okresný súd Banská Bystrica

Adresa kancelárie

Stráž 223, 960 01 Zvolen

Zástupca kancelárie

Mgr. Veronika Benešová

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
08:00 - 11:30 hod ⋅ 12:30 - 15:00 hod.

Príslušný súd

Okresný súd Košice

Adresa kancelárie

Timonova 13, 040 01 Košice

Zástupca kancelárie

JUDr. Pavol Konečný

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok
08:00 - 11:30 hod ⋅ 12:30 - 15:00 hod.

V zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov môže byť v konkurzom konaní na základe hlasovania na schôdzi veriteľov o výmene správcu ustanovený aj správca, ktorý má v rámci obvodu odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu.

V zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov môže byť v reštrukturalizačnom konaní do funkcie správcu ustanovený aj správca, ktorý má v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu.

Spoločnosť LawService Recovery, k. s. má v obvode odvolacieho súdu, ktorým je Krajský súd v Košiciach zriadenú správcovskú kanceláriu.

V súlade s tým môže byť spoločnosť LawService Recovery, k. s. v reštrukturalizačnom konaní, ako aj v konkurznom konaní na základe hlasovania schôdze veriteľov o výmene správcu, ustanovená za správcu aj v rámci obvodu Okresného súdu Prešov.

LawService Recovery
Kontaktné informácie
Správcovská kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291