Hájime vždy
iba Vaše záujmy

Naše referencie

Pravidelne Vám prinášame aktuálne
referencie z našich konaní.

V tejto sekcii nájdete stručný popis niektorých spoločností, na ktoré boli začaté insolvenčné konania a v ktorých bola ako správca ustanovená naša spoločnosť.

Filtrovať podľa
Informácie pre klienta

Konkurz vedený na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 5R/1/2022

Konkurz vedený na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 27R/2/2021

Konkurz vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38K/6/2022

Konkurz vedený na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 37K/2/2018

Konkurz vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 7R/1/2021

Konkurz vedený na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 33K/19/2020

Konkurz vedený na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/4/2020

Konkurz vedený na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4K/4/2020

Konkurz vedený na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/12/2019

Konkurz vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3K/9/2019

LawService Recovery
Kontaktné informácie
Správcovská kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291