Postaráme sa

o Vaše hodnoty

Komplexný servis

Našim partnerom poskytujeme profesionálne služby v celej oblasti insolvenčného práva.

Naše služby poskytujeme
v slovenskom a anglickom jazyku.

Portfólio služieb
Naše služby
Správcovská kancelária
LawService Recovery
Kontaktné informácie
Správcovská kancelária

Kontaktujte nás

Kancelária spoločnosti

Zanechajte nám správu

Telefón a fax

T +421 45 5240 200   ⋅   F +421 45 5240 291